Missie en visie van Kriebels & Kuren - | Kriebels & Kuren
Kriebels & Kuren

Missie K&K

Bij K&K willen we met onze jeugdwerking een plaats bieden waar kinderen en jongeren kunnen groeien samen met de groep waarmee ze op vakantie gaan. Daarom is het onze missie om in de eerste plaats kwaliteitsvolle vakanties te ontwikkelen voor kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar waar ontspanning en ontwikkeling hand in hand gaan. Op die manier willen we bijdragen aan de fysieke, mentale en sociale gezondheid van jongeren. K&K gaat ook mee met zijn tijd en legt extra accenten op ‘communicatie in het digitale tijdperk.’

Om in onze missie te slagen vinden we het essentieel dat goed opgeleide monitoren onze groepen begeleiden en ondersteunen. Naast de organisatie van vakanties is de vorming van monitoren en vrijwilligers een tweede belangrijke pijler van onze werking.

Missie waarmaken

Hoe pakken we deze missie concreet aan?

  • We kiezen voor kleine groepen zodat onze monitoren die optimaal kunnen begeleiden en ondersteunen, wat de groepsdynamiek ten goede komt. Onze monitoren blijven de hele vakantie bij dezelfde groep.
  • We houden onze programma’s flexibel. Alles ligt niet op voorhand vast. Zo kunnen we meer op maat van onze groepen werken, omdat we willen dat alle jongeren zich ‘thuis’ kunnen voelen tijdens onze vakanties.
  • We kiezen op alle vlakken voor kwaliteit. Naast kleine groepen en goed gevormde monitoren betekent dat ook dat we enkel werken met degelijke infrastructuur en materiaal en met respect voor milieu en gezondheid.
  • We bevorderen de groepsdynamiek met sport en spel, maar die zijn op geen enkel moment gericht op competitie of het behalen van een diploma. Ze maken deel uit van onze jeugdwerking op een verantwoorde, gezonde manier.
  • Bij K&K is iedereen welkom, ongeacht afkomst of overtuiging. Wij willen op een actieve manier drempels verlagen zodat iedereen kan deelnemen aan onze vakanties. We spreken daarom een zo ruim mogelijk publiek aan van jongeren die we integreren en betrekken bij onze werking.
  • We staan voor betaalbare en gezonde vakanties voor alle kinderen tussen 6 en 18 jaar.