Functionering Kriebels & Kuren - | Kriebels & Kuren
Kriebels & Kuren

Functionering

VZW en erkenning

Kriebels & Kuren vzw werd in 1999 opgericht. K&K vond zijn oorsprong in de schoot van het Onafhankelijk Ziekenfonds. Al sinds jaren organiseerde dit ziekenfonds jeugdvakanties voor de eigen klanten, weliswaar op kleine schaal. In 1999 kwam dan de grote kentering in die zin dat onze vereniging als een aparte entiteit ging functioneren ten opzichte van het ziekenfonds en zich dus niet meer enkel ging richten op klanten daarvan.

K&K werkt wel nog samen met de organisatie OZ, en ook met MyFamily, uitbetaler van het Groeipakket. Dit laat ons toe gebruik te maken van hun groot distributiebereik. Maar onze vakanties zijn dus toegankelijk voor iedereen, en hetzelfde geldt voor onze vormingsinitiatieven.

Uiteindelijk versterken dergelijke samenwerkingsakkoorden onze doelstelling om bij te dragen tot een hogere vakantieparticipatie. 

K&K heeft zich in de loop der jaren kunnen manifesteren als een autonome organisatie van en vooral voor alle jongeren. Dat is niet altijd makkelijk. K&K moet zich nu immers redden als een zelfbedruipende entiteit. Zo moet het met meer factoren rekening houden bij zijn prijszetting, dan voor 1999 het geval was.

Boven elke vzw staat een Algemene Vergadering en Raad van Bestuur. Deze organen ondersteunen de onderneming, zorgen tevens voor strategische besluitvormingen en komen minimaal 2 keer per jaar samen. In beide organen zetelen eveneens actieve monitoren van K&K.

Stuurgroepen

Er zijn 2 stuurgroepen: een stuurgroep monitorenwerking enerzijds en een stuurgroep beleid anderzijds. De stuurgroepen komen op geregelde basis samen en rapporteren 2 keer per jaar aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur blijft de eindverantwoordelijkheid voor het dagelijks bestuur dragen. De werking van de stuurgroepen is in een huishoudelijk reglement vastgelegd en goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

In de stuurgroepen zetelen personeelsleden van Kriebels & Kuren. Zij zullen jaarlijks het aanbod bespreken, evalueren en bijsturen op de samenkomsten van de stuurgroepen.


Waarden & doelstellingen

De waarden van K&K zijn:

  • Persoonlijke aandacht
  • Open & duidelijk
  • Onafhankelijk & kritisch
  • Realiseren & innoveren
  • Topwerk leveren

 

De doelstellingen van K&K zijn:

  • Jongeren een groeiproces laten doormaken binnen een groepsdynamiek
  • Kwaliteitsvolle vakanties met als resultaat tevreden deelnemers (en ouders)
  • Naast de vakantiewerking een forum zijn waar de jongeren zich thuis voelen
  • Groei in activiteit en competenties als hefbomen om onze missie waar te maken