Verzekering - | Kriebels & Kuren
Sneeuwvakantie

Verzekering

De deelnemers zijn tijdens de vakanties verzekerd voor persoonlijke lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. derden. Daarvoor werd een verzekering afgesloten bij Ethias. Dit is inbegrepen in de prijs. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid zal worden aangesproken na de familiale verzekering van de deelnemer (in geval een deelnemer tijdens de vakantie schade berokkent aan derden). 

De verzekering persoonlijke ongevallen zal na tussenkomst van het ziekenfonds (of een ander organisme zoals een hospitalisatie- en/of bijstandsverzekering) terugbetaling doen van de medische kosten tot een maximum bedrag van € 5.000 en overeenkomstig het RIZIV-barema. Er is ook een dekking overlijden voorzien van € 25.000. Heelkundige en ziekenhuiskosten die niet het gevolg zijn van een ongeval, vallen niet ten laste van onze organisatie. Ziekte, diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke goederen van de deelnemers is niet verzekerd. 

Voor meer informatie kan u ons contacteren via kriebelsenkuren@oz.be