Het corona-virus en jeugdvakanties: al jouw vragen beantwoord - | Kriebels & Kuren

Het corona-virus en jeugdvakanties: al jouw vragen beantwoord

Gaan de jeugdvakanties tijdens de zomervakantie door?

Op het overlegcomité van 23/04 werd er door de regering beslist dat alle jeugdvakanties met overnachting kunnen doorgaan tijdens de zomervakantie. De vakanties kunnen georganiseerd worden in bubbels van maximaal 50 deelnemers mits het volgen van het protocol. De concrete maatregelen worden de komende weken uitgewerkt door het jeugdwerk.

Voor de buitenlandse vakanties zijn we afhankelijk van de modaliteiten rond reizen in Europa en de regels ter plaatse. De exacte maatregelen van het jeugdwerk omtrent reizen naar het buitenland worden nog uitgewerkt. Wanneer er meer informatie is over de buitenlandse vakanties, informeren wij alle ingeschreven deelnemers via mail.

Welke maatregelen treft K&K om de vakanties veilig te houden?

We hebben besloten om in 2021 de bubbelwerking sowieso voort te zetten. Daarnaast volgt K&K de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad op de voet en past zij haar werking hier continu op aan. Hier vind je terug welke inspanningen er momenteel worden geleverd.

Wat als de zomervakantie niet kan doorgaan?

Voor het erkend jeugdwerk bestaan er tijdens de corona crisis afzonderlijke protocollen. Code rood in het jeugdwerk betekent dat we onze jeugdvakanties moeten annuleren.

Indien de zomervakantie omwille van een nieuwe coronagolf niet kan doorgaan, zullen de betaalde gelden in de vorm van een tegoedbon worden terugbetaald.

Wat is de procedure indien een kind ziek wordt tijdens de K&K vakantie?

Samen met de overheid hebben we hiervoor een noodprocedure opgesteld met als doel de veiligheid van alle deelnemers te waarborgen. U kan dit stappenplan hier downloaden.

Wat is de procedure indien een kind ziek wordt tijdens een SPORTIEVAK vakantie?

Samen met de overheid hebben we hiervoor een noodprocedure opgesteld met als doel de veiligheid van alle deelnemers te waarborgen. U kan dit stappenplan hier downloaden. 

Is mijn kind voldoende verzekerd?

Corona valt onder de verplichte ziekteverzekering van de deelnemer/ouder zelf.

Mijn kind is reeds ingeschreven voor de zomervakantie, ik wil deze reis annuleren. Welke kosten zijn daaraan verbonden?

Kriebels & Kuren doet er alles aan om aan alle opgelegde voorwaarden en regels te voldoen. We willen de kinderen en jongeren enkel ontvangen op onze vakanties als dit op een veilige en aangename manier kan. Zolang de coronacrisis aanhoudt versoepelen wij de annuleringsvoorwaarden.

We begrijpen dat sommige ouders of sommige kinderen/jongeren zelf bezorgd zijn en een jeugdvakantie niet zien zitten dit jaar. We willen dat iedereen zich goed voelt op vakantie. Daarom kunnen alle deelnemers, ongeacht het feit of de bestemming aangeboden kan worden of niet, een beroep doen op een tegoedbon ter waarde van het reeds betaalde bedrag op hun inschrijving. Een tegoedbon heeft een geldigheid van 1 jaar en start op datum van het geplande vertrek.

Welk voorschot moet ik voor de reservatie van een zomervakantie betalen? Wat als de zomervakantie niet kan doorgaan omwille van Corona?

Voor de reservatie van een zomervakantie hoef je slechts 10% voorschot te betalen. Indien de zomervakantie omwille van een nieuwe coronagolf niet kan doorgaan, zullen de betaalde gelden in de vorm van een tegoedbon worden terugbetaald.

Hoe zit het met de handhygiëne?

We zetten op vakantie extra in op handhygiëne. Monitoren nemen de kinderen op regelmatige tijdstippen mee om de handen met water en zeep te wassen, zoals de virologen het voorschrijven.

Hoe zetten de ouders de kinderen af?

Ouders behoren niet tot de bubbel en mogen niet in contact komen met de andere deelnemers binnen deze bubbel. Hoe de bubbels fysiek georganiseerd worden verschilt van bestemming tot bestemming. Op voorhand word je als ouder voldoende geïnformeerd over in welke bubbel je kind zit en waar je hem/haar kunt afzetten. Het onthaal zal telkens via een Kiss & Ride systeem georganiseerd worden. Ouders mogen het vakantiedomein en gebouw niet betreden. 

COVID-coördinator

De corona-coördinator voor K&K vzw is Siska Entbrouxk. Zij is voor, tijdens en na de activiteit het aanspreekpunt voor de opvolging van de verschillende veiligheidsmaatregelen. Zij zal contactcenters informeren wie ze moeten contacteren indien nodig.
Tijdens de kantooruren kan u haar bereiken op 03-201 84 72 en in dringende gevallen kan dit via 0468-25 26 17.