Het corona-virus en jeugdvakanties: al jouw vragen beantwoord - | Kriebels & Kuren

Het corona-virus en jeugdvakanties: al jouw vragen beantwoord

Welke maatregelen treft K&K om de vakanties veilig te houden?

We hebben besloten om in 2021 de bubbelwerking sowieso voort te zetten. Daarnaast volgt K&K de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad op de voet en past zij haar werking hier continu op aan. Hier vind je terug welke inspanningen er momenteel worden geleverd.

Gaan de jeugdvakanties deze winter door?

K&K is een erkend landelijk jeugdwerk en volgt steeds de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad. Alle wintervakanties kunnen onder voorbehoud doorgaan.

Wat als de wintervakanties niet kunnen doorgaan?

Voor het erkend jeugdwerk bestaan er tijdens de corona crisis afzonderlijke protocollen. Code rood in het jeugdwerk betekent dat we onze jeugdvakanties moeten annuleren.

Indien de wintervakantie omwille van een nieuwe coronagolf niet kan doorgaan, zullen de betaalde gelden in de vorm van een tegoedbon worden terugbetaald.

Wat is de procedure indien een kind ziek wordt tijdens de K&K vakantie?

Samen met de overheid hebben we hiervoor een noodprocedure opgesteld met als doel de veiligheid van alle deelnemers te waarborgen. U kan dit stappenplan hier downloaden.

Wat is de procedure indien een kind ziek wordt tijdens een SPORTIEVAK vakantie?

Samen met de overheid hebben we hiervoor een noodprocedure opgesteld met als doel de veiligheid van alle deelnemers te waarborgen. U kan dit stappenplan hier downloaden. 

Is mijn kind voldoende verzekerd?

Corona valt onder de verplichte ziekteverzekering van de deelnemer/ouder zelf.

Mijn kind is reeds ingeschreven voor de wintervakantie, ik wil deze reis annuleren. Welke kosten zijn daaraan verbonden?

Kriebels & Kuren doet er alles aan om aan alle opgelegde voorwaarden en regels te voldoen. We willen de kinderen en jongeren enkel ontvangen op onze vakanties als dit op een veilige en aangename manier kan. Zolang de coronacrisis aanhoudt versoepelen wij de annuleringsvoorwaarden.

We begrijpen dat sommige ouders of sommige kinderen/jongeren zelf bezorgd zijn en een jeugdvakantie niet zien zitten dit jaar. We willen dat iedereen zich goed voelt op vakantie. Daarom kunnen alle deelnemers, ongeacht het feit of de bestemming aangeboden kan worden of niet, een beroep doen op een tegoedbon ter waarde van het reeds betaalde bedrag op hun inschrijving. Een tegoedbon heeft een geldigheid van 1 jaar en start op datum van het geplande vertrek.

Welk voorschot moet ik voor de reservatie van een wintervakantie betalen? Wat als de wintervakantie niet kan doorgaan omwille van Corona?

Voor de reservatie van een wintervakantie hoef je slechts 10% voorschot te betalen. Indien de wintervakantie omwille van een nieuwe coronagolf niet kan doorgaan, zullen de betaalde gelden in de vorm van een tegoedbon worden terugbetaald.

Hoe zit het met de handhygiëne?

We zetten op vakantie extra in op handhygiëne. Monitoren nemen de kinderen op regelmatige tijdstippen mee om de handen met water en zeep te wassen, zoals de virologen het voorschrijven.

Hoe zetten de ouders de kinderen af?

Ouders behoren niet tot de bubbel en mogen niet in contact komen met de andere deelnemers binnen deze bubbel. Hoe de bubbels fysiek georganiseerd worden verschilt van bestemming tot bestemming. Op voorhand word je als ouder voldoende geïnformeerd over in welke bubbel je kind zit en waar je hem/haar kunt afzetten. Het onthaal zal telkens via een Kiss & Ride systeem georganiseerd worden. Ouders mogen het vakantiedomein en gebouw niet betreden.