Het coronavirus: al jouw vragen beantwoord - | Kriebels & Kuren

Het coronavirus: al jouw vragen beantwoord

Zullen alle geplande vakanties kunnen doorgaan?

Onze regering sprak een advies uit over de jeugdvakanties tijdens de zomervakantie 2020.

De bestemmingen op Belgisch grondgebied en de bestemmingen op maximum 150 km van de Belgische grens, mogen onder bepaalde voorwaarden georganiseerd worden.

Kriebels & Kuren doet er alles aan om de opgelegde voorwaarden en regels te voldoen. Daarom onderzoeken we momenteel welke bestemmingen op een veilige manier georganiseerd kunnen worden. We zijn hierbij ook afhankelijk van de mate waarin onze jeugdverblijven de maatregelen kunnen realiseren. Van zodra duidelijk is welke bestemmingen voldoen, zal Kriebels & Kuren alle deelnemers informeren via e-mail. Voor bestemmingen die niet voldoen aan de voorwaarden wordt onderzocht of een alternatief kan aangeboden worden.

Alle deelnemers, ongeacht het feit of de bestemming aangeboden kan worden of niet, kunnen beroep doen op een tegoedbon ter waarde van het reeds betaalde bedrag op hun inschrijving. 

Voor de buitenlandse bestemmingen die zich verder dan 150 km van de Belgische grens bevinden, geeft de regering een negatief reisadvies. Kriebels & Kuren annuleert dan ook al die bestemmingen.

De deelnemers die ingeschreven zijn op een van die bestemmingen, zullen eerstdaags gecontacteerd worden door Kriebels & Kuren.

Mijn kind is reeds ingeschreven voor de zomervakantie, ik wil deze reis annuleren. Welke kosten zijn daaraan verbonden?

Kriebels & Kuren doet er alles aan om aan alle opgelegde voorwaarden en regels te voldoen. We willen de kinderen en jongeren enkel ontvangen op onze vakanties als dit op een veilige en aangename manier kan.

We begrijpen dat sommige ouders of sommige kinderen/jongeren zelf bezorgd zijn en een jeugdvakantie niet zien zitten dit jaar. We willen dat iedereen zich goed voelt op vakantie. Daarom kunnen alle deelnemers, ongeacht het feit of de bestemming aangeboden kan worden of niet, een beroep doen op een tegoedbon ter waarde van het reeds betaalde bedrag op hun inschrijving. 

Wanneer moet ik het saldo bedrag betalen?

K&K heeft begrip voor de onduidelijke situatie ten gevolge van de Corona maatregelen. U hoeft voorlopig het saldo voor de zomervakantie niet te betalen. Van zodra wij duidelijkheid hebben over welke bestemmingen we kunnen organiseren, krijgt u een nieuwe betaaluitnodiging.

Wat als de vakantie geannuleerd wordt? Krijgen we ons geld terug?

Als de zomervakanties worden geannuleerd, zullen de betaalde gelden in de vorm van een voucher (tegoedbon) worden terugbetaald. Deze voucher (tegoedbon) heeft een bepaalde geldigheidsdatum. Indien er vanuit de overheid andere richtlijnen komen, dan zullen we die graag toepassen.

 

 

 


OZ501 © 2018 - Persoonlijke levenssfeer

Vlaanderen verbeelding werkt